po-inteligentny-rozwoj.pl

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

19.11.2020, 12:39

Od przeszło 25 lat, 16 listopada formalnie obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uzgodniony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ten dzień, ma co roku uzmysławiać, że z brakiem akceptacji każdego dnia ma kontakt dużo osób. Jest to między innymi nawoływanie do licznych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, by znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby zmniejszyć brak akceptacji przez nauczanie, czy także prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji i zachęcanie do braku terroru wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez coraz częściej pojawiające się akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Zaobserwowano jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają pomóc w wyszukaniu głębszych przesłanek uformowania się nietolerancji, ale też mają objaśniać, jak uciążliwe potrafią być oznaki nietolerancji dla osób szykanowanych. Takie przedsięwzięcia mają okazać się potrzebne do tego, aby dowiedzieć się, czym faktycznie jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności, ale też wskazać, czym jest uznanie i postrzeganie różnic indywidualnych. Ma też kształcić, nauczyć uznania różnych kultur, rozumienia innych ludzi, a także celem tego typu działań jest umiejętności wysłuchiwania.

Jak w Polsce obchodzi się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili generalny apel, w którym okazują niebywałe wsparcie dla ofiar werbalnej oraz fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Prezydent stolicy, pan Trzaskowski ogłosił, że wspólnota tego dnia będzie obwieszczana poprzez zawieszanie kolorowych flag, a także oświetlania budynków. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij